Schoolcontact tijdens/na coaching

Als jouw kind, of jijzelf coaching of voorlichting hebt gehad bij mij, kan het soms wenselijk zijn dat ik contact heb met de school. Dit contact zal vaak met de IBer zijn, en anders met de groepsleerkracht. 

Bij het uitgebreide 1 op 1 pakket zit een kort overleg moment met school*. Dit is standaard telefonisch (of via een online meeting) en zal ongeveer een half uur duren.

Contact met school is natuurlijk altijd mogelijk. Een kwartier telefonisch overleg is 17,50 euro. Er wordt gewerkt met hele kwartieren. 

 

Het is ook mogelijk dat ik aanschuif bij een gesprek op school. De kosten daarvoor bedragen 75 euro. Dit kan alleen in de regio van de praktijk plaatsvinden.

Belangrijk om te weten

- Contact met school zal alleen plaatsvinden als je als ouder daar schriftelijk toestemming voor geeft. (via de mail of het toestemmingsformulier)

- De factuur wordt aan de ouders verstuurd. Mocht de school dit willen betalen, dan kunnen zij dit aan mij (of schriftelijk via de ouders) laten weten. Zonder deze schriftelijk toestemming gaat de factuur ten allen tijden naar de ouders.

 

Meer mogelijkheden voor scholen? 

Als je als leerkracht, IBer of schooldirecteur meer wilt weten over de mogelijkheden voor voorlichting over autisme, kun je terecht bij "school". Hier staan enkele van de mogelijkheden die ik kan bieden. Natuurlijk is er meer mogelijk. Neem gerust contact met mij op. 

* Waar schoolcontact staat kan ook gelezen worden: contact met andere instanties. Denk aan een zorgboerderij, jeugdhulp. Voor al deze situaties geldt dat er schriftelijke toestemming nodig is. (via de mail of een toestemmingsformulier)